Coronavirus yeni

 Coronavirusda qanın laxtalanmasının qarşısını almağın yolu bədəni isti sobadan istifadə edərək istiyə məruz qoymağınız lazımdır.Ölümün sirri qanın laxtalanmağındadır.Bədən istiyə məruz qalarkən virusa yoluxanın bədənində ağrı olmayacaqdır.Suni 

Ağciyərin iltihabına qarşı suni tənəffüs aparatından istifadə etmək lazımdır.Həm suni tənəffüs aparatı həm də eyni zamanda sobanın güclü istiliyi virusa yoluxan insanı xilas edər.Sobanı bədənə yaxın saxlayarkən bədənin ağrısı ən qısa müddətdə olmayacaqdır.Yoxlayın Türkiyə dövləti efirlərdən Coronavirusu yığışdırdı.Bu yazını 2022 dən paylaşmağı düşünürdüm.Əfran Əliyev

При воспалении легких необходимо применять аппарат искусственного дыхания.И аппарат искусственного дыхания, и сильный жар печи спасут человека, зараженного вирусом.Когда держать печь близко к телу, боль в теле уменьшится. исчезнуть в кратчайшие сроки.Я думал.Афран Алиев
The way to prevent blood clotting in coronavirus is to expose the body to heat using a hot oven. The secret of death is blood clotting. When the body is exposed to heat, the body of the person infected with the virus will not have pain. Artificial
It is necessary to use artificial respiration apparatus against inflammation of the lungs. Both artificial respiration apparatus and the strong heat of the stove will save the person infected with the virus. When you keep the stove close to the body, the pain of the body will disappear in the shortest time. I was thinking. Afran Aliyev
طريقة منع تجلط الدم في فيروس كورونا هي تعريض الجسم للحرارة باستخدام موقد ساخن، سر الوفاة هو تجلط الدم، فعندما يتعرض الجسم للحرارة فإن جسد المصاب بالفيروس لن يشعر بالألم.
من الضروري استخدام جهاز التنفس الاصطناعي ضد التهاب الرئتين، فكل من جهاز التنفس الاصطناعي والحرارة القوية للموقد سوف ينقذ الشخص المصاب بالفيروس، وعندما تبقي الموقد قريباً من الجسم، فإن آلام الجسم سوف تزول. سوف تختفي في أقصر وقت، كنت أفكر أفران علييف
防止冠狀病毒血液凝固的方法是用熱爐將身體加熱,死亡的秘密就是血液凝固,當身體受熱時,病毒感染者的身體不會感到疼痛。
針對肺部發炎需要使用人工呼吸器,人工呼吸器和爐子的強熱都可以拯救感染病毒的人,當你把爐子靠近身體時,身體的疼痛就會減輕。在最短的時間內消失。我在想。阿夫蘭·阿利耶夫
コロナウイルスの血液凝固を防ぐ方法は、熱いストーブを使って体を熱にさらすことです。死の秘密は血液凝固です。体が熱にさらされると、ウイルスに感染した人の体は痛みを感じなくなります。」
肺の炎症に対しては、人工呼吸器の使用が必要です。人工呼吸器とストーブの強い熱の両方がウイルス感染者を救います。ストーブを体に近づけると、体の痛みが起こります。」アフラン・アリエフ

Популярные сообщения